تعریف تخت های بیمارستانی

تخت فعال : تعداد تخت های قابل استفاده که مجهز به نیروی متخصص و امکانات رفاهی و آماده جهت مراقبت ۲۴ساعته بیمار می باشد به عبارتی تعداد تختهای اشغال شده یا اشغال نشده بیمارستانی که قابل استفاده برای بیماران بستری در هر روز است که این تخت ها شامل تخت های ويژه و تخت هاي بستري مي باشد .
تخت های ستاره دار : تخت هایی که بیمار بر روی آنها اقامتی کم یا کوتاهی دارد و بطور عمده کمتر از ۶ ساعت باید توقف داشته باشد این تخت ها را بعنوان تخت های فاقد هتلینگ یا تخت های ستاره دار می نامیم که شامل تخت های دياليز،تالاسمي،اطاق عمل، تخت زايمان، انکولوژي، هموفيلي،شيمي درماني و تخت هاي تحت نظر اورژانس است.
تخت های هزینه بر : شامل کلیه تخت های فعال و ستاره دار و تخت های درمانگاه تخصصی، تخت های ایزوله ، تخت کـات نوزاد ( جهت نگهداری نوزاد سالم تا زمان ترخیص مادر از بیمارستان) و تخت انکوباتور و تخت اکسترا ( تختی که هنگام افزایش بیماران موقتاً برای استفاده بیمار فراهم می شود ) می باشد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما